Thứ Bảy, 15 tháng 4, 2017

Y HỌC BỔ SUNG THỰC DỤNG chữa khỏi bệnh ung thư

Tóm lược video bài giảng tại Hiền Như Tịnh Thất, California 2017:
Y HỌC BỔ SUNG THỰC DỤNG chữa khỏi bệnh ung thư.

LÝ THUYẾT TRONG BÀI GIẢNG

Y Học Bổ Sung Thực Dụng Thầy Đỗ Đức Ngọc 2017 tại Hiền Như Tịnh Thất

https://www.youtube.com/watch?v=ZUfnFIhj5pY

DOWNLOAD BÀI GIẢNG DẠNG MP3
Phần 1    Phần 2     Phần 3    Phần 4

Thứ Năm, 13 tháng 4, 2017

CÁCH CHỮA KHỎI CÁC BỆNH UNG THƯ BẰNG ĐẠO HỌC

 CÁCH CHỮA KHỎI CÁC BỆNH UNG THƯ BẰNG ĐẠO HỌC


I-SỰ SỐNG VÀ SỨC SỐNG TỰ NHIÊN CỦA CON NGƯỜI THEO ĐẠO HỌC.

Đức Phật nói thân chúng ta là do tứ đại giả hợp mà thành, gồm có Đất, Nước, Gió, Lửa. (Thổ đại, Thủy đại, Phong đại, Hỏa đại). Nếu 4 đại này không hòa hợp với nhau thì chúng ta bị bệnh. Có công nhận đúng không ?
Muốn không bị bệnh chúng ta phải làm sao cho 4 đại này làm việc đồng bộ.
Thổ đại hay chất thổ : Là Đất có nghĩa là gì ? Là tất cả xương cốt da thịt hình hài cấu tạo ra thân người, khi chết hỏa thiêu thì thân này lại trở thành đất, (Chúa nói cát bụi trở về với cát bụi)
Thủy đại hay chất thủy : Nhưng nếu có thân thổ, nặn được xương cốt da thịt chỉ là cái tượng thôi, muốn có sự sống cần phải có máu và nước là chất lỏng thuộc thủy đại để duy trì nuôi các tế bào của thổ là thân người.

BÀI TẬP KHÍ CÔNG TỊNH ĐỘ THẦY ĐỖ ĐỨC NGỌC 2017


A- PHẦN TẬP ĐỘNG CÔNG :
Các bài tập đều là luyện thở đều, dài, lâu, bình thường.