Thứ Ba, 19 tháng 6, 2018

KHÍ CÔNG Y ĐẠO- THÔNG BÁO CỘNG ĐỒNG

Lớp tập thể dục khí công miễn phí tạị Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam vùng Montreal thông báo : 

Mỗi chiều Chủ Nhật từ 13:30 đến 15:00 giờ, có bác sĩ phụ trách thử Cholesterol xấu và Triglyerides cho những người có bệnh máu mỡ cao, tim mạch, béo phì, và hướng dẫn phương pháp ngừa bệnh miễn phí, chỉ hoàn trả 10$ tiền vốn cho que thử 2 loại. 

Lớp tập thể dục khí công để tự chữa khỏi mọi bệnh, sinh hoạt thường lệ từ 15:00 đến 17:00 giờ. 

Địa chỉ  Nhà thờ Saint Mars, 2600 Beaubien Est H1Y 1G5 
Liên lạc:  Anh Hoàng 514 485 0191 - Anh Thành 438 879 6109

Chủ Nhật, 10 tháng 6, 2018