Thứ Tư, 11 tháng 4, 2018

Gửi Thầy kính mến


Thầy kính mến.

Em đã nhận được sách Thầy gửi để xem xét và sửa lỗi để đem in. Em rất cảm động và biết ơn Thầy.

Thứ Ba, 10 tháng 4, 2018

Thống kê những bệnh được chữa khỏi bằng “uống đường trả nợ cho tế bào”


Thống kê những bệnh được chữa khỏi bằng “uống đường trả nợ cho tế bào”
Tiêu chuẩn đường chữa bệnh theo Y Tế Thế Giới năn 1979 :
Khi đói 100-140mg/dL(6.0-8.0mmol/l). Khi no : 140-200mg/dL (8.0-11.00mmol/l)

Thứ Bảy, 7 tháng 4, 2018

Bệnh nhân Ung Thư Máu sau 2 tháng áp dụng Khí Công Y Đạo


From: Anh Phan
Date: 2018-03-25 11:43 GMT-04:00
Subject: Bệnh nhân Ung Thư Máu sau 2 tháng áp dụng Khí Công Y Đạo
To: Do Duc Ngoc <doducngoc@gmail.com>

 Kính thưa Thầy,

Con vừa đi thăm gia đình Bệnh 2 nhân sinh 16 tuổi đôi bị U Thư Máu về.
Hai BN này áp dụng PP KCYD được 2 tháng. Da hồng hào và sáng lên, cách đây 2 tháng xạm đen.
Ăn khỏe, ăn nhiều, tăng cân mỗi đứa 4kg, da thịt bắt đầu căng nở.