Thứ Tư, 25 tháng 10, 2017

Nỗi khổ của 1 cô thầy thuốc trẻ có lương tâm

http://khicongydaotoronto.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=7289&p=14908#p14830

"Sát thủ" của sức khỏe hiện nay chính là đường. Thiếu hay thừa đường gây hại cho sức khỏe.

"Sát thủ" của sức khỏe hiện nay chính là đường. Thiếu hay thừa đường gây hại cho sức khỏe.

TIÊU CHUẨN ĐƯỜNG-HUYẾT :

Tiêu chuẩn đường-huyết theo W.H.O. 1979 có chia 2 giai đoạn rõ ràng để biết cơ thể chuyển hóa đường ra sao là bệnh đường huyết cao hay đường-huyết thấp :

a-Khi đói : từ 100-140mg/dL, (6.0-8.0mmol/l)
Nếu khi đói cao hơn tiêu chuẩn là đường-huyết cao, nếu thấp hơn tiêu chuẩn là đường-huyết thấp. Nhưng có thể kết luận là bệnh tiểu đường cao hay thấp.

Thứ Bảy, 14 tháng 10, 2017

Tài liệu tự học cách khám bệnh và tự chữa khỏi các bệnh theo phương pháp Y Học Bổ Sung Thực Dụng.

https://drive.google.com/file/d/0BzTtsb_fw3P0R0VuRi03TWRqMVE/view?usp=sharing

TÀI LIỆU TỰ HỌC CÁCH KHÁM BỆNH VÀ TỰ CHỮA KHỎI CÁC BỆNH
THEO PHƯƠNG PHÁP Y HỌC BỔ SUNG THỰC DỤNG.

I-CÁCH KHÁM BỆNH CẦN PHẢI CHO BIẾT :
Cao bao nhiệu, cân nặng bao nhiêu ?
Đo áp huyết 2 tay (lấy cả 3 số tâm thu, tâm trương, nhịp tim) và đường-huyết 3 giai đoạn
Đo áp huyết 2 tay là biết bệnh của ngũ tạng (lấy cả 3 số tâm thu, tâm trương, nhịp tim) và đường-huyết 3 giai đoạn :
Đo bên trái biết bệnh của tâm, tỳ vị và phổi
Đo bên phải biết bệnh của tim gan, thận
Đo áp huyết 2 tay và đường trước và sau khi ăn sẽ biết tất cả nguyên nhân các bệnh từ đó cách chữa là điều chỉnh lại ăn, uống tập luyện cho áp huyết và đường trở lại bình thường theo tiêu chuẩn tuổi thì khỏi bệnh.
a-Trước khi ăn ?
b-Sau khi ăn ?
c-Sau khi tập bài gì theo tài liệu hướng dẫn.?
Bất cứ ăn hay uống thuốc gì, hay tập luyện bài gì, cũng phải kiểm chứng kết quả bằng máy đo áp huyết 2 tay và đường mà không cần hỏi ai, nếu áp huyết và đường lọt vào tiêu chuẩn thì tốt, không lọt vào tiêu chuẩn là sai .

Thứ Tư, 11 tháng 10, 2017

Videos Lớp Học Khí Công 09-Oct-17

Luyện Khí - Toronto 9-Oct-17 - Thầy Đỗ Đức Ngọc

Tiêu chuẩn khám bệnh của Đông Y – Toronto 9-Oct-17 - Thầy Đỗ Đức Ngọc

Áp Huyết và Đường - Toronto 09-Oct-17 -Thầy Đỗ Đức Ngọc

Cách Chuyển Hóa Thức ăn - Toronto 9-Oct-17 - Thầy Đỗ Đức Ngọc

Tiểu Đường và Cholesterol - Toronto 9-Oct-17 - Thầy Đỗ Đức Ngọc

Niệm Phật và Tập Khí Công -  Toronto 9-Oct-17 - Thầy Đỗ Đức Ngọc

Bài tập Kéo Gối và Lăn Bò - Toronto 9-Oct-17 - Thầy Đỗ Đức Ngọc