Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2016

6 chỉ tiêu kiểm soát sức khỏe TỐT hay XẤU

1-Chỉ tiêu cân nặng

2-Chỉ tiêu ốm gầy-béo phì là bệnh

3-Chỉ tiêu Áp huyết Thật-Giả bên gan tay phải biết lượng máu thật

4-Chỉ tiêu âm-dương theo hơi thở

5-Chỉ tiêu âm-dương theo thức ăn

6-Chỉ tiêu sức đề kháng cơ thể mạnh hay yếu do biên độ chuyển hóa đường cao hay thấp.