Thứ Tư, 22 tháng 8, 2018

THÔNG BÁO


Tôi sẽ có mặt tại chùa này từ tháng 11/2018 đến 4/2019

Đạo tràng Liên Trì Hải Hội 

25185 Pierson Road 
Homeland  CA92548
Tel :1-617 291 4073

Những bệnh nhân nào ở các tiểu bang Hoa Kỳ muốn đến chùa vừa tu học theo pháp môn Tịnh Độ, vừa được chữa bệnh miễn phí, xin gọi điện thoại ghi tên giữ chỗ để tiện việc sắp xếp chỗ ở trong 1 tuần, vì chỗ ở có giới hạn khoảng, mỗi đợt khoảng 30 người, Chùa sẽ tiếp đãi qúy vị ăn chay.

Mỗi đợt tu học và chữa bệnh là 1 tuần, bệnh nhân khỏi bệnh ra về nhường chỗ cho các bệnh nhân khác đến.

Cư sĩ Huệ Tâm Hải

doducngoc@gmail.com