Thứ Tư, 11 tháng 10, 2017

Videos Lớp Học Khí Công 09-Oct-17

Luyện Khí - Toronto 9-Oct-17 - Thầy Đỗ Đức Ngọc

Tiêu chuẩn khám bệnh của Đông Y – Toronto 9-Oct-17 - Thầy Đỗ Đức Ngọc

Áp Huyết và Đường - Toronto 09-Oct-17 -Thầy Đỗ Đức Ngọc

Cách Chuyển Hóa Thức ăn - Toronto 9-Oct-17 - Thầy Đỗ Đức Ngọc

Tiểu Đường và Cholesterol - Toronto 9-Oct-17 - Thầy Đỗ Đức Ngọc

Niệm Phật và Tập Khí Công -  Toronto 9-Oct-17 - Thầy Đỗ Đức Ngọc

Bài tập Kéo Gối và Lăn Bò - Toronto 9-Oct-17 - Thầy Đỗ Đức Ngọc